Over ons

Bedrijven hebben ruimte nodig om te ondernemen. Van Gennip Solutions zorgt daarvoor met kostenbesparende en duurzame oplossingen voor de verwerking en verwaarding van reststromen. Van Gennip Solutions levert en bouwt installaties voor de verwerking van mest, water en andere organische reststromen. Ook begeleiden en adviseren we ondernemers bij de voorbereiding, bouw en exploitatie van hun verwerkingsinstallatie en verhuren we mobiele installaties.