Mestverwerking

Sinds 1 januari 2014 is iedere veehouder met een fosfaatoverschot van meer dan 100 kilo verplicht om een deel van zijn mest te (laten) verwerken. Er zijn drie manieren om aan deze verplichte mestverwerking te voldoen:

  • Zelf verwerken van de mest
  • Mest leveren aan een verwerker of exporteur via een mestverwerkingsovereenkomst (MVO)
  • De verwerkingsplicht overdragen aan een andere veehouder via een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

Service & onderhoud

Kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak, enkele woorden die wij als Van Gennip Sollutions begrijpen. Wij snappen dat u het druk heeft en graag ontzorgd wordt. Met onze kennis en praktijkervaring bieden wij de onderhoud voor uw installaties & de service waar u wat aan heeft.

Lees meer