Service & onderhoud

Kwaliteit, betrouwbaarheid en gebruiksgemak, enkele woorden die wij als Van Gennip Solutions begrijpen. Wij snappen dat u het druk heeft en graag ontzorgd wordt. Met onze kennis en praktijkervaring bieden wij de onderhoud voor uw installaties & de service waar u wat aan heeft...

Lees meer

Mestverwerking

Bouw & ontwikkeling van mestverwerkingsinstallaties

Sinds 1 januari 2014 is iedere veehouder met een fosfaatoverschot van meer dan 100 kilo verplicht om een deel van zijn mest te (laten) verwerken. Er zijn drie manieren om aan deze verplichte mestverwerking te voldoen:

  • Zelf verwerken van de mest
  • Mest leveren aan een verwerker of exporteur via een mestverwerkingsovereenkomst (MVO)
  • De verwerkingsplicht overdragen aan een andere veehouder via een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO)

Lees meer

Over ons

Van Gennip Solutions

Bedrijven hebben ruimte nodig om te ondernemen. Van Gennip Solutions zorgt daarvoor met kostenbesparende en duurzame oplossingen voor de verwerking en verwaarding van reststromen. Van Gennip Solutions levert en bouwt installaties voor de verwerking van mest, water en andere organische reststromen. Ook begeleiden en adviseren we ondernemers bij de voorbereiding, bouw en exploitatie van hun verwerkingsinstallatie en verhuren we mobiele installaties.

Harold en Anne

Maatwerk

Samen met de klant zoeken naar de beste oplossing

Van Gennip Solutions B.V.Beekweg 94
5816 AB Vredepeel

info@vangennipsolutions.nl
+31 (0)478 - 54 66 43